Du er på nettsidene til

Jæren Vinklubb

Årsmelding for 2015Styrets årsberetning

Igjen har vi hatt et aktivt og givende år i Jæren Vinklubb. Den oppsatte møteplanen har blitt fulgt selv om det har vært noen utfordringer.  Vi er fornøyd med oppslutninga til vinkveldene. En stor takk til fagkomiteen som har vært dyktige i utvelgelsen av foredragsholdere og de emnene de har satt fokus på.


Det har vært mellom 36 og 42 deltakere på vinkveldene.


Årets store begivenhet for klubben har vært mat og vinmessa som ble arrangert

26. september på Jærmuseet.  Vi er veldig fornøyd med arrangementet. Styret vil takke alle som bidro.


Vi har hatt 6 styremøter, og 1 sammøte der fagkomiteen møtte med 1 repr.


Jæren vinklubb har pr. 31.12.2015: 89 medlemmer. 6 nye ble tatt opp i 2015.


Økonomien i klubben er god.  Dette har gjort at en har brukt mer penger på både mat og vin.Oppgaver for 2016. 

Fagkomiteen vil komme med forslag til møteplan.Disse temaene har vi hatt etter årsmøtet i februar 2015:


• 13. mars: Mat og vin i harmoni.  Som vanlig laget kokkeelevene på Time videregående maten og Karl Marius Lillevik satte vin til maten.  God mat, gode viner og fin stemning.


• 24.april: Down under-----  Dette var viner fra Australia som Terje Meling hadde en fin gjennomgang på.


• 5 .juni: Rueda en glemt storhet. Vidar K. Johansen som presenterte viner fra Spania. Her fikk vi smake 9 hvitviner fra dette området.


• 28. august: Dette var kvelden da Nils Nærland fikk anledning til å boltre seg både med vin og tilhørende mat fra Europa. Som alltid, lærerikt og morsomt.


• 30. oktober.  Moden Piemonte. Regi Gorden Haaland.  Dette var årets «høydare». Spennende gamle viner.


• 27. november.  Viner til julematen. Torstein Østenstad fra Moestue Vinimport. Ung lovende kar som var faglig dyktig, samtidig som han alltid hadde smilet på lur. Gild kveld.


Det er ikke skrevet hvilke viner som vi fikk smake på under de forskjellige temaene.  Dette kan du lese om på nettsiden til Jæren vinklubb: www.jaren-vinklubb.no  Det står under smakt i 2015.Styret har hatt følgende sammensetning 2015:

Leder: Ottar Varhaug

Sekretær: Anne Mette Tunheim

Kasserer: Mikal Bjørløw

Styremedlem/arrangement: Reidar Haver

Varamedlem: Rita Ueland


Revisor: Oddny Johnsen


Fagkomite: Gorden Haaland og Egil Rune Lerbrekk


Valgkomite: Siri Skretting,Ragnhild Ånestad og Sigurd Aukland


Arrangementskomite for Mat- og vinmessen 2015:

Gaute Hegrestad, Egil Rune Lerbrekk, Ingvald Aase,Gorden Haaland, Åsbjørn Ueland og Reidar Haver.

Ottar Varhaug (sign)             Mikal Bjørløw (sign)                      Reidar Haver (sign)

Leder                                     Kasserer                                       Ansvarlig arrangementet


Anne-Mette Tunheim (sign)                                                        Rita Ueland(sign)

Sekretær                                                                                     Aktiv varamedlem