Styrets årsberetning 2014


Vi har igjen hatt et aktivt år i vinklubben. Medlemsmøtene i 2014 har i gått etter møteplanen. I år har vi hatt et spesielt fokus på jubileumsfesten.


Oppslutningen om møtene har vært veldig bra og det har vært fra 37 til 59 deltakere påarrangementene (64 på jubileumsfesten). Temaene som er blitt dekket i 2014, etter årsmøtet 7. februar 2014 der 49 medlemmer møtte:


14. mars: ”Mat og vin i harmoni” Kokkelevene på Time videregående serverte oss 4 retters meny. Karl Marius Lillevik satte vin til maten. 59 medlemmer møtte. God matog

flotte viner. Som alltid, en vellykket samling på alle måter.


25. april: Temasmaking med Nils Nærland. Som alltid en populær samling med Nils Nærland som hadde tatt med seg gamle portugisiske viner – gode viner forviderekommende. 43 medlemmer fikk med seg denne smakingen.


13. juni: Riesling. Hedda Nedler Haugen fra Record Vinimport førte oss gjennom ulike viner av rieslingdruen. Kjekk og lærerik kveld i Lensmannsløa på Varhaug. 37medlemmer møtte.


06. september. 10 års-jubileumsfesten var meget vellykket. De 64 medlemmene og spesielt inviterte gjestene som deltok på festen koste seg med 4 retters meny, flotte viner (for det meste fra 2004). Ivar Vigre hadde laget et slideshow med bilder fra klubbmøterog vinmesser, og Synneva Erland stod for underholdningen.


24. oktober. Nord-Piemonte v/Christopher Moestue. Han hadde en flott og interessant presentasjon av druer og jordsmonnet i Nord-Piemonte. Vi fikk smake gode viner fra dette området som var et ukjent område for mange av oss 42 medlemmer som møtte påKafe Jærbuen denne fredagen.


28. november. Bordeaux ved Olga-Margrethe Kleven fra Vinmonopolet på Bryne. Her fikk vi en interessant gjennomgang og smaking av mange ulike viner fra Bordeaux. Flottog lærerik kveld i Lensmannsløa på Varhaug. 39 medlemmer møtte.


Hjemmesiden til Jæren vinklubb vert oppdatert. Oversikt over menyer og alle vinene som er smakt i 2014 er lagt ut på Jæren vinklubb si hjemmeside.


Styret

Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning:

Formann: Kari Aase

Sekretær: Anne Mette Tunheim

Kasserer: Siri Skretting

Styremedlem Arrangement Reidar Haver

Varamedlem: Magnar Grødeland


Revisor

Oddny Johnsen


Fagkomite

Egil Rune Lerbrekk og Gorden Håland


Valgkomite

Laila Wiig, Ragnhild Ånestad og Sigurd Aukland


Arrangements komite for Mat- og Vinmessen 2015

Styret engasjerte i 2014 den forrige arrangementskomiteen til å være messekomite for vinmessen 2015, og ga den fullmakt til å få inn nye personer hvis noen gikk ut av komiteen. Ny komite: Gaute Hegrestad, Egil Rune Lerbrekk, Ingvald Aase, Gorden Håland, ÅsbjørnUeland og Reidar Haver.


Styremøter

Det er avholdt 7 styremøter.


Dugnadsinnsats fra medlemmene

Medlemmene har stilt opp til dugnad på medlemsmøtene. Vi har leidd inn hjelp fra kafe Jærbuen til servering av mat og oppvask.


Medlemmer

Jæren vinklubb hadde pr. 31/12-2014 85 medlemmer. 5 medlemmer hadde meldt seg ut, og det ble tatt opp 5 nye medlemmer i 2014.


Økonomi

Økonomien i klubben er fortsatt god. Ut fra det har en lagt mer penger inn i mat og vin på medlemsmøtene.


Oppgaver i 2015

Forslag til møteplan for 2015 vil bli presentert av fagkomiteen.

2015 vil bli et aktivt år for Jæren vinklubb. I tillegg til medlemsmøtene vil vi arrangere mat- og vinmesse den 26. september 2015.