Du er på nettsidene til

Jæren Vinklubb

Årsmelding for Jæren Vinklubb for året 2012Styrets årsberetning


2012 har vært et aktivt år med medlemsmøter etter møteplanen og noen samlinger i tillegg. Oppslutningen om møtene har vært jevnt bra og det har vært fra 19 til 38 deltakere på arrangementene.


Møteplanen som ble presentert av fagkomiteen på forrige årsmøte, er i hovedsak fulgt, men det har vært nødvendig med noen justeringer


Temaene som er blitt dekket i 2012 - etter årsmøtet 27 januar:


  • 16. mars: ”Mat og vin i harmoni.” Kokkelevene på Time videregående laget mat. Karl Marius Lillevik satte vin til. 36 medlemmer møtte. God mat og flotte viner. En vellykket samling på alle måter.
  • 20. april: ”Moderne spanske viner.” Åsmund Sægrov hadde et og interessant og lærerikt foredrag. Møtet var på Kafe Jærbuen. 34 medlemmer møtte.
  • 08. juni: «Bli kjent med Gewurstraminer». Hedda Nedler Haugen fra Record Vinimport førte oss gjennom ulike viner fra druen gewurstraminer. Kjekk og lærerik kveld på Hå gamle prestegard. 30 medlemmer møtte.
  • 07. september. Kokkekurs med Heine Grov med fokus på varmebehandling av fisk. Viner fra den nye verden var satt til. De 20 medlemmene som fikk med seg denne samlingen, hadde en kjekk kveld.
  • 5. oktober inviterte vi med kort frist til en ekstrasamling med Vidar Skistad og vinprodusent Zonin.  Det ble et vellykket arrangement. Zonin og Skistad fikk gode tilbakemeldinger fra de 19 medlemmene som møtte på Kafe Jærbuen.
  • 19. oktober. Modne viner v/Nils Nærland. Som alltid en populær samling med Nils Nærland. Han hadde med seg gamle og unge viner som vi fikk smake og sammenligne. 38 medlemmer fikk med seg denne samlingen.
  • 23. november. Portvinsmaking v/Tom Martinsen, Red and White. Her fikk vi en gjennomgang av mange ulike portviner. Flott og lærerik kveld på Hå gamle prestegard. 27 medlemmer møtte.


I tillegg til disse samlingene som ble presentert i møteplanen, var medlemmene i Jæren vinklubb inviterte til

  • Heine Grov den 10.05. til winemakers dinner med vinimportfirmaet Ekjord og vinprodusent Laboure-Roi, og
  • Winemakers dinner med Jærsk vinimport og vinprodusent Cantina Spinelli hos Heine Grov den 23.8.


Hjemmesiden til Jæren vinklubb er omredigert. Oversikt over menyer og alle vinene som er smakt i 2012 er lagt ut på hjemmesiden.


Styret

Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning:

Formann:               Kari Aase                                 (2 år, på valg)

Sekretær:              Sigurd Aukland                        (2 år, 1 år igjen)

Kasserer:              Siri Skretting                            (2 år, på valg)

Styremedlem:       Ingrid Reiestad                        (2 år, 1 år igjen)

Varamedlem:        Magnar Grødeland                  (1 år, på valg)


Revisor

Oddny Johnsen            (2 år, på valg)


Fagkomite

Egil Rune Lerbrekk      (1 år, på valg)

Gorden Håland             (1 år, på valg)


Valgkomite

Solveig Ånestad           (3 år, 1 år igjen)

Kari Moen                      (3 år, på valg)

Jan T. Nord-Varhaug    (3 år, 2 år igjen)


Arrangementskomite for Mat og Vinmesse 2013

Styret engasjerte i 2012 den forrige arrangementskomiteen til å være messekomite for vinmessen 2013, og ga den fullmakt til å utvide med 2 personer. Komiteen består av Gaute Hegrestad, Egil Rune Lerbrekk, Ingvald Aase, Gorden Håland. Nye medlemmer i komiteen er Kari Moen og Åsbjørn Ueland.


Styremøter

Det er avholdt 7 styremøter og 1 møte sammen med fagkomiteen.

Dugnadsinnsats fra medlemmene

Medlemmene har stilt opp til dugnad på medlemsmøtene. Vi har fra møtene i høst leid inn hjelp fra Kafe Jærbuen til servering av mat og oppvask på medlemsmøtene.


Medlemmer

Jæren vinklubb hadde pr. 31/12-2012 85 medlemmer. Det er tatt opp 7 medlemmer i 2012.


Økonomi

Økonomien i klubben er fortsatt god. Ut fra det har en lagt mer penger i mat og vin på medlemsmøtene.


Oppgaver i 2013

Forslag til møteplan for 2013 vil bli presentert av fagkomiteen. 

2013 vil bli et aktivt år for Jæren vinklubb. I tillegg til medlemsmøtene vil vi arrangere Mat og vinmesse 5. oktober 2013. Styret må også sette i gang arbeidet med å arrangere 10 års jubileum i 2014.