Du er på nettsidene til

Jæren Vinklubb

Årsmelding

for Jæren Vinklubb for året 2011


Styrets årsberetning


2011 har vært et aktivt år, med både medlemsmøter og arrangement av Mat og Vinmesse på Vitengarden, Nærbø. Oppslutningen om møtene har vært fra 27 til 39 deltakere på arrangementene på Hå, noe mer enn i fjor.


Møteplanen som ble presentert av fagkomiteen på forrige årsmøte, er i hovedsak fulgt, men det har vært nødvendig med noen justeringer.


Temaene som er blitt dekket i 2011, etter årsmøtet 28. januar:


25. februar: "Mat og vin i harmoni" v/ Karl Marius Lillevik, kokk Ørstadvik, lærere og elever ved Time vgs. 45 påmeldte ved frist + vinansvarlig Lillevik.


8 april: ”Portugals store vinområder". Tom Marthinsen (Red and White) ledet vinsmakingen. Mat fra Kafe Jærbuen. 35 påmeldte.


20 mai: "Lam på grill, med vin til". Viner plukket ut av fagkomiteen. Gaute og Liv stod for maten. Kafe Jærbuen leverte tilbehør. Jærsk Vinimport og Scanvin presenterte viner fra sitt sortiment. 39 deltakere.


9 september: Blindsmaking av ulike viner - med utgangspunkt i ulike druekarakterer. Smakingen ble ledet av Gorden og Egil Rune. Kafe Jærbuen leverte mat. 27 påmeldte.


15 oktober: Mat- og vinmesse på Vitengarden, Nærbø. 


9 desember: "Fokus Frankrike: Rhonedalen". Vinsmaking med Nils Nærland. Mat fra Kafe Jærbuen. 39 påmeldte.


I tillegg til medlemsmøtene, ble medlemmene i vinklubben invitert til Winemakers Dinner i Jærkokkens festlokale på Bryne 1. november. Johannes Leitz fra Reingau og Sandra Tavares fra Douro presenterte flotte viner fra sine produksjoner, og Heine Grov stod for maten. Møtet ble

ledet av Tom Marthinsen (Red and White).


Styret

Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning:

Formann: Tor Bøe (2 år, på valg)

Sekretær: Kari Aase (2 år, 1 år igjen)

Kasserer: Siri Skretting (2 år, 1 år igjen)

Styremedlem. arrangement Laila Wiig (2 år, på valg)

Varamedlem: Sigurd Aukland (1 år, på valg)


Revisor

Oddny Johnsen (2 år, 1 år igjen)


Fagkomite 2011

Egil Rune Lerbrekk (1 år, på valg)

Gorden Håland (1 år, på valg)


Valgkomite

Solveig Ånestad (3 år, 1 år igjen)

Kari Moen (3 år, på valg)

Jan T. Nord-Varhaug (3 år, 2 år igjen)


Arrangementskomite for Mat og Vinmesse 2011

Styret engasjerte i 2010 følgende personer til messekomite:

Gaute Hegrestad

Egil Rune Lerbrekk

Ingvald Aase

Gorden Håland.


Styremøter

Det er avholdt 6 styremøter i perioden. I tillegg har formann deltatt i 1 planmøte og 1 oppsummeringsmøte i Mat og Vinmessekomiteen.


Dugnadsinnsats fra medlemmene

På grunn av Mat og vinmessa ble det i 2011 aktuelt med betydelig dugnadsinnsats fra medlemmer i klubben, og mange stilte opp både til forberedelsene fredag 14. oktober og til oppgaver under selve arrangementet og rydding etterpå. Takk for god innsats.


Arrangementsansvarlig, Laila, har mobilisert medlemmene til dugnad ved

medlemsarrangementene, og opplever positiv respons fra de aller fleste hun kontakter.


Dugnadsgruppene har gjort en flott innsats med utskjenking, klargjøring av mat, og påfølgende rydding, under ledelse av Laila.


Medlemmer

Jæren vinklubb hadde pr. 31/12-2011 82 medlemmer.


Oppgaver i 2012

Forslag til møteplan for 2012 vil bli presentert av fagkomiteen. Det nye styret vil ellers kunne starte forberedelsene til både mat og vinmesse i 2013, og til klubbens 10 års jubileum i 2014.


Tor Bøe (sign)

Kari Aase

Laila Wiig

Siri Skretting

Sigurd Aukland