Du er på nettsidene til

Jæren Vinklubb

Årsmelding for Jæren Vinklubb for året 2013


2013 har vært et aktivt år med medlemsmøter etter møteplanen. I år har vi hatt et spesielt fokus på mat- og vinmessa. Oppslutningen om møtene har vært veldig bra, og det har vært fra 24 til 49 deltakere på arrangementene.


Møteplanen som ble presentert av fagkomiteen på forrige årsmøte er i hovedsak fulgt.


Temaene som er blitt dekket i 2013, etter årsmøtet 8. februar:


  • 15. mars: ”Mat og vin i harmoni.” Som før laget kokkeelevene på Time videregående mat og Karl Marius Lillevik satte vin til maten. 38 medlemmer møtte. Igjen, god mat og flotte viner. Som alltid, en vellykket samling på alle måter.
  • 19. april: Champagnesmaking. Champagne-entusiast Frank Herfjord hadde et flott foredrag om champagne og hadde valgt ut mange gode champagner som vi fikk smake. Møtet var på Hå gamle prestegard og det møtte i alt 45 medlemmer.
  • 31. mai: Østerrikske viner. Knut Espen Misje fra Terrior Wines gjorde oss kjent med både hvite, røde og søte viner fra Østerrike. Kjekk og lærerik kveld på Hå gamle prestegard. 25 medlemmer møtte.
  • 06. september hadde vi fått Merete Bø (vinjournalist i DN) til å holde foredrag om burgund og viner derfra. De 49 medlemmene som møtte på HGP den kvelden, var veldig godt fornøgde med foredraget og vinene som ble presentert.
  • 5. oktober var dagen for den 5. mat- og vinmessa i klubbens historie. Hovedfokuset for messa var vinlandet Frankrike. Et meget vellykket arrangement på Jærmuseet med 530 deltakere.
  • 22. november tok Nils Nærland oss med på en vinreise hvor druene var kjente, men produksjonslandet uvanlig. Som alltid en populær samling med Nils Nærland. 24 medlemmer fikk med seg denne samlingen som var på HGP.


Hjemmesiden til Jæren vinklubb er omredigert og blir stadig oppdatert.  Oversikt over menyer og alle vinene som er smakt i 2013 er lagt ut på Jæren vinklubb si hjemmeside: www.jaren-vinklubb.no.


Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning:

Formann:                                 Kari Aase                               

Sekretær:                                 Sigurd Aukland                       

Kasserer:                                 Siri Skretting                           

Styremedlem arrangement        Ingrid Reiestad            

Varamedlem:                           Magnar Grødeland                 


Revisor

Oddny Johnsen           


Fagkomite

Egil Rune Lerbrekk og Gorden Håland           


Valgkomite

Ragnhild Ånestad        

Laila Wiig       

Jan Tore Nord-Varhaug         


Arrangementskomite for Mat og Vinmesse 2013

Gaute Hegrestad, Egil Rune Lerbrekk, Ingvald Aase, Gorden Håland,  Kari Moen og Åsbjørn Ueland.


Styremøter

Det er avholdt 5 styremøter og 1 møte sammen med fagkomiteen.


Dugnadsinnsats fra medlemmene

Medlemmene har stilt opp til dugnad på medlemsmøtene. Vi har leidd inn hjelp fra kafe Jærbuen til servering av mat og oppvask på medlemsmøtene.


Medlemmer

Jæren vinklubb hadde pr. 31/12-2013 83 medlemmer. Det er ikke tatt opp nye medlemmer i 2013. Vi er en attraktiv klubb og får stadig nye henvendelser om medlemskap.


Økonomi

Økonomien i klubben er fortsatt god. Ut fra det har en lagt mer penger inn i mat og vin på medlemsmøtene.


Oppgaver i 2014

Forslag til møteplan for 2014 vil bli presentert av fagkomiteen. 

2014 er et jubileumsår for Jæren vinklubb. Jæren vinklubb ble stiftet den 3. februar 2004. Styret sammen med fagkomiteen arbeider med å få til en jubileumsfest.


Kari Aase                                           Siri Skretting                            Ingrid Reiestad

formann                                               kasserer                                  arrangement ansvarlig


Sigurd Aukland                                   Magnar Grødeland

sekretær                                              aktivt varamedlem