Styret i Jæren Vinklubbb er i 2020 slik:


Kjellaug Austrått         leder                  9348 8167

Rigmor Bø                    sekretær           4827 2395

Kåre Oseassen            kasserer            9117 3296

Thomas Nyberg           styremdlem       9166 3151

Ragnhild Røgnes         varamedlem      4800 4746


Egil Rune Lerbrekk og Gorden Haaland

utgjør fagkomitèen i Jæren Vinklubb.


Revisor Torunn Grude


Valgkomite:

Rita Ueland

Reidar Haver

Tone Ånestad


Jæren Vinklubb kan kontaktes på post@jaren-vinklubb.no